Dzieci

Możesz napotykać na trudności związane z nadużywaniem władzy rodzicielskiej nad Twoim dzieckiem przez drugiego rodzica. Możesz mieć problemy z porozumiewaniem się z Partnerem w sprawach związanych z wychowywaniem Waszego dziecka. Jeżeli zachodzi potrzeba regulacji spraw związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej zwróć się do nas.
porady prawne
  udział w negocjacjach związanych z ustaleniem:
 • wysokości alimentów
 • kontaktów rodzica z dzieckiem
  reprezentacja przed sądem w sprawach o:
 • powierzenie wykonywania, zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej
 • alimenty (podwyższenie, obniżenie)
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • sprawy związane z wydaniem dziecka
 • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka
 • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców
 • zmiana nazwiska dziecka
sporządzamy pisma sądowe w powyższych sprawach
Twój Prawnik we Wrocławiu
                          Elżbieta Ćwikła
Kancelaria Radcy Prawnego Elżbieta Ćwikła - ul. Reymonta 10G/44 (8 piętro), PL-50-225 Wrocław
Filia Trzebnica - ul. Żołnierzy Września 26/4, PL-55-100 Trzebnica
Godziny pracy kancelarii: pn-pt 9.00-16.30, tel. +48 71 726 18 83, +48 517 922 484, e-mail: elzbieta@cwikla.eu